Het wetenschappelijk archief van Naturalis Biodiversity Center

Naturalis herbergt een collectie met meer dan 42 miljoen objecten (dieren, planten, fossielen, etc.). Over die collectie zijn allerlei gegevens bewaard, bijvoorbeeld in de vorm van aantekenboekjes, correspondentie, manuscripten, dagboeken, catalogi, foto’s, prenten en registerboeken. Samen vormen zij het archief van Naturalis. Deze archiefcollectie is zowel van grote natuurhistorische en geografische als ook van antropologische en historische waarde. Binnen Nederland is dit archief op het terrein van de natuurlijke historie qua inhoud, omvang en belang uniek te noemen. Via deze site ontsluit Naturalis deze collecties digitaal. 

In de toekomst worden steeds meer archieven toegevoegd aan deze website. Het gaat hierbij in veel gevallen om beschrijvingen van de stukken, maar ook zullen door digitalisering steeds meer scans beschikbaar komen. Nu al zijn  een aantal belangrijke archieven, zoals die van de eerste directeur C.J. Temminck,  de tweede directeur H. Schlegel, de botanicus P.W. Korthals en de oudste jaarverslagen van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie door te bladeren.