De archiefcollectie van Naturalis bestaat uit de samengevoegde collecties van het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland, het Herbarium Vadense (Wageningen) en het herbarium van de Universiteit Utrecht. Ook de geologische collecties van het voormalige Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, en de universitaire collecties van Amsterdam en Delft behoren tot de Naturalis-collectie. Archieven en andere aanvullende collectie- en onderzoeksgerelateerde gegevens zijn nu op dit platform samengebracht.

Het totale archief van Naturalis beslaat zo’n 1500 strekkende meter. De ontsluiting ervan is in volle gang en resulteert in steeds meer beschrijvingen van afdelings- en persoonsarchieven.

De Naturalis-archieven zijn om meerdere redenen als absoluut uniek te beschouwen. De wetenschappelijke gegevens die in deze archieven zijn vastgelegd, zijn onlosmakelijk verbonden met de Naturalis-collectie en met waarnemingen van dieren en planten gedurende lange tijd. Deze gegevens zijn uniek en historisch interessant, onder andere omdat er omstandigheden worden geschetst die er nu niet meer zijn. Dit is zowel geografisch, ecologisch als antropologisch en sociaal-historisch relevant. Er zijn geen vergelijkbare archieven in Nederland met deze inhoud, omvang en belang voor de natuurhistorie. Met name de archieven van Schlegel en Korthals bevatten vele originele tekeningen, respectievelijk gemaakt in dagboeknotities tijdens het waarnemen in het veld en als voorstudie voor publicaties.

Daarnaast zijn de Naturalis-archieven van grote betekenis voor de reconstructie van het (koloniaal) verleden. Als rechtstreekse stemmen uit het verleden, representeren ze een tijdsbeeld. Ze verschaffen ons een waardevolle directe blik op periodes die onder grote maatschappelijk en publieke aandacht staan.

De intrinsieke waarde ligt hem, behalve dat het vroege deel tot ongeveer 1900 een collectie bijzondere handschriften is, vooral in de geïllustreerde documenten. De archieven van Temminck en Schlegel bevatten unieke manuscripten, tekeningen, krijtschetsen en ingekleurde proeven van zoölogische platen voor publicatie. De notitieschriftjes in het archief van Korthals zijn doorspekt met tekeningen van Indische panorama’s en huizen, van de plaatselijke bevolking en van planten, gemaakt terwijl hij observeerde. Zulke spontane beeld-getuigenissen zijn zeldzaam.

Een gedeelte van deze archieven is inmiddels geïnventariseerd en beschreven. Specifieke archieven en archiefstukken daaruit zijn gescand. Via dit platform ontsluiten wij deze archiefbeschrijvingen en de bijbehorende scans. Het aantal beschreven archieven met bijbehorende scans zal langzaam maar zeker groeien.

(foto: enkele kasten met archiefmateriaal)

Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×